מבנה הגליון

מאמר
מערכת

אקטואליה ומה שקורה עכשיו במשקפיים גאולתיות שמעניק לנו הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחותיו הקדושות ובפרט בשיחות ה'דבר מלכות'.

חדשות
טובות

ספרים חדשים, פרויקטים, אירועים ומידע בכל הקשור לעניניו של הרבי שליט"א מלך המשיח ובפרט בעניני גאולה ומשיח ובית חיינו - 770 - בית משיח.

א.jpg
 
ב.jpg

רעיון שבועי

מתורתו של משיח

פרשת השבוע מקבלת מימד אחר כשהיא מוארת בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. במדור זה מוגש עיבוד בצורה מתומצתת ופשוטה מתורתו של משיח.

ניצוצות

של גאולה

הספרות היהודית מלאה בכמיהה, אמונה ועיסוק בתורת הגאולה. במדור זה אנו מלקטים משלל ספרים ציטוטים ונקודות בעניני הגאולה סביב פרשת השבוע וההפטרה.

הראש
והממשלה

וְיָכֹף כָּל יִשְׂרָאֵל.
הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל - להנהגת השלטון בארץ

נפלאות
עכשיו

נביא הדור, מלבד נבואתו העיקרית - נבואת הגאולה - הוא גם הכתובת לכל ענין פרטי, רפואה, ילדים, פרנסה והצלחה. במדור זה מובאים סיפורי המופת - מכלי ראשון - של נפלאות הנביא.

ג.jpg
ד.jpg

אור

החיים

מאז שקבע הרבי שליט"א מלך המשיח כי העבודה העיקרית עתה היא לקבל פני משיח צדקנו, עוסקים החסידים ללא לאות בשליחות זו. במדור זה מובאים סיפוריהם של החסידים העוסקים בלהט בהבאת הגאולה.

עצה

והדרכה

עשרות אלפי מכתבים כתב הרבי שליט"א מלך המשיח לאינספור אנשים. במדור זה מובאים קטעים רבי עוצמה מתוך אוצר בלום זה של אגרות הקודש בנושאי החיים המרכזיים.